title

โปรโมชั่นประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ขายส่ง 3 ผืนขึ้นไป ราคาพิเศษสำหรับลูกค้าออนไลน์เท่านั้น

title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title

*** โปรนี้พิเศษลดประชดโลกกันไปเลยจ้า ขายส่งเริ่มต้นเพียง 3 ผืนขึ้นไปเท่านั้น ราคาที่แจ้งเป็นราคาโปรโมชั่นไม่สามารถนำไปใช้ในช่วงอื่นได้

แอดไลน์เพื่อสอบถามราคา / ข้อมูล ได้ที่ Line ID : @fht69 (อย่าลืมใส่ @ ข้างหน้า) หรือกดที่นี่ https://bit.ly/2xCN5uG (จากมือถือ)

☎️ โทร. 083-345-9000 หรือ 062-718-1155

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและตัวสินค้า หรือระงับจำหน่ายในกรณีที่เกิดการผิดพลาดจากการพิมพ์หรือสินค้าขาดตลาด หรือจำหน่ายหมดก่อนกำหนด โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (ราคาขายเป็นเงินบาท) ทั้งนี้ราคาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงระยะเวลาที่จัดโปรโมชั่น

Follow us @stylista
X