สถานที่ตั้งโรงงาน

136/4 หมู่ 1 ซ.วัดโพธิ์แจ้ ถ.เอกชัย ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

โทรศัพท์

Phone : 034-852-401-5 ต่อ 213, 467 Mobile : 083-345-9000 062-718-1155

E-mail

home@fashionht.com

Send us an email

Local street address here, State, Zip code, Country

Follow us @stylista
X